Thời gian làm việc
7h30 - 20h30
Tìm kiếm
Hỗ trợ

USB Kingston 32GB 3.0

USB Kingston 32GB 3.0
Giá: 185,000 đ
Bảo hành: 12 tháng
Mô tả sản phẩm: