Thời gian làm việc
7h30 - 20h30
Tìm kiếm
Hỗ trợ

Đầu mạng RJ45 5e nhựa (túi 100 cái)

Đầu mạng RJ45 5e nhựa (túi 100 cái)
Giá: 80,000 đ
Bảo hành: Test
Mô tả sản phẩm: