Thời gian làm việc
7h30 - 20h30
Tìm kiếm
Hỗ trợ

Cáp mạng 0238 (Thùng 300m)

Cáp mạng 0238 (Thùng 300m)
Giá: 480,000 đ
Bảo hành: Test
Mô tả sản phẩm:

Truyền tín hiệu tốt với dây có độ dài ngắn hơn 30m.