Thời gian làm việc
7h30 - 20h30
Tìm kiếm
Hỗ trợ

Bao lụa

Bao lụa
Giá: 22,000 đ
Bảo hành: Test
Mô tả sản phẩm:

Sử dụng cho Cartridge 12A- 15A - 49A - 53A