Hỗ trợ
Tìm kiếm

Linh kiện máy in

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Bao lụa Ascend
Sử dụng cho Cartridge 12A- 15A - 49A - 53A ..
45,000 đ
Bơm mực máy in
..
70,000 đ
Drum 05A (loại tốt)
..
30,000 đ
Drum 12A
..
25,000 đ
Drum 12A (loại tốt)
..
30,000 đ
Drum 35A
..
25,000 đ
Drum 35A (loại tốt)
..
30,000 đ
Drum 49A (loại tốt)
..
30,000 đ
FilmFax 57E
..
35,000 đ
Gạt lớn 12A - 53A
..
11,000 đ
Gạt lớn 15A - 49A - 92A
..
13,000 đ
Gạt lớn 35A - 85A
..
11,000 đ
Gạt nhỏ 12A - 53A
..
9,000 đ
Gạt nhỏ 15A - 49A - 92A - 05A
..
9,000 đ
Gạt nhỏ 35A - 85A
..
9,000 đ
Mỡ bao lụa
..
65,000 đ
Quả đào cuốn giấy 1005
Dùng cho các dòng máy in : Hp: 1006-1102-1505-1536.. Canon: 3050-6000-62..
28,000 đ
Quả đào cuốn giấy 1010
Dùng cho các dòng máy in: Hp: 1010-1020-1015-1018… Canon : 2900-3000 ..
28,000 đ
Quả đào cuộn giấy 2035 lớn
Dùng cho các dòng máy in : HP: 2035, 2055, Pro 400.. Canon: 6650.. ..
40,000 đ
Quả đào cuộn giấy 2035 nhỏ
Dùng cho các dòng máy in : HP: 2035, 2055, Pro 400.. Canon: 6650.. ..
35,000 đ
Trục sạc 35A
..
15,000 đ
Trục từ 05A - 80A
..
25,000 đ
Trục từ 12A
..
20,000 đ
Trục từ 35A
..
20,000 đ
Trục từ 49A
..
25,000 đ